Aannemer

In de bouwwereld worden steeds scherpere eisen gesteld ten aanzien van het project en de te gebruiken materialen. Door te kiezen voor prefab bouwonderdelen kan de bouwtijd van een project aanzienlijk worden gereduceerd. Als (onder)aannemer wilt u binnen het vastgestelde budget en binnen de gestelde termijn een werk opleveren welke voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en aan de geldende regelgeving. Wanneer een prefab (dak)systeem toegepast kan worden binnen uw project zal dit leiden tot:

  • een besparing op de onderconstructie zoals spanten, gordingen, kepers e.d.,
  • een besparing op arbeid op de bouwplaats,
  • een kortere bouwtijd,
  • minder weersinvloed op de planning,
  • minder afval op de bouwplaats,
  • minder opslagruimte door directe verwerking na levering,
  • een hoge kwaliteit,
  • een beperking van risico‚Äôs,
  • een besparing op de werkvoorbereiding.